Steunactie's !!

Actie geneeskunde voor het volk
T.V.V. Geneeskunde voor het Volk - vzw
Voor gratis of betaalbare geneeskunde, dokters, medicatie, ziekenhuizen,
rusthuizen,... TOON uw hart, zeg uw mening of steun de actie voor
geneeskunde voor het volk.
Contact 0495 / 84 01 38 vragen naar Roger

In volgende bijvoegsels enige achtergrond informatie.
 

Klacht tegen tweedehandse pillen.

Mag kringloopcentrum niet vervallen geneesmiddelen inzamelen?
Roger Putzeijs, de verantwoordelijke van

Kringloopcentrum Solidariteitswerken en Recyclage (SWR)

moet zich vandaag (26/06/03) voor de Provinciale Geneeskundige

Commissie verantwoorden voor zijn inzameling van geneesmiddelen.

Via SWR worden ingezamelde niet vervallen geneesmiddelen

bezorgd aan artsen van de organisatie Geneeskunde voor het Volk.

Die geven de medicijnen door aan patiënten die het financieel

niet breed hebben.

"Ik weet niet wat die commissie is en wie er achter zit", zegt Roger Putzeijs. "Ik doe niets onwettig. Dat is vooral goed nagetrokken. Ons principe is eenvoudig. We zijn een kringloopcentrum. Wij zamelen nog bruikbare producten in. Daarbij horen volgens ons ook niet vervallen geneesmiddelen. Zo kunnen wij een drietal keer per jaar een bananendoos vol niet vervallen medicijnen aan de dokters geven. We doen dit al zes jaar.

Dat is toch budjet- en milieuvriendelijk?"

Partij van de Arbeid.
De artsen van Geneeskunde voor het Volk, verbonden met de extreem-linkse Partij van de Arbeid waarvoor Roger Putzeijs ook kandidaat was, kunnen de medicijnen best gebruiken."Veel gratis staaltjes krijgen ze niet van de fabrikanten", zegt hij. "Logisch. Zij schrijven altijd de goedkoopste medicijnen voor. De farmaceutische industrie wil liever het allernieuwste en duurste verkopen." De Hulshoutse dokter Walter Draulans zit de Provinciale Geneeskundige Commissie voor."Dit geval is me niet bekend", zegt hij. "En als ik de zaak kende, zou ik ook geen commentaar geven. Blijkbaar is er een klacht ingediend".
"Onze commissie, die afhangt van het ministerie van Volksgezondheid, onderzoekt of de wetten op de medische logistiek zijn overtreden. Als wij denken dat de wet overtreden is, kunnen we het parket inlichten.
De inzameling van tweedehands pillen levert Roger Putzeijs in ieder geval een zware beschuldiging op. Hij moet zich vandaag woensdag (26/06/03) verantwoorden voor de oneigenlijke uitoefening van de artsenij. Maar de beschuldigde is niet onder de indruk. "Ik ga me op die commissie samen met sympathisanten verdedigen", klinkt het strijdlustig.

Wil jij ook goedkopere geneesmiddelen? Je kan er wat aan doen!
Bijvoorbeeld de folder helpen verspreiden, die de PVDA heeft

gemaakt om het voorstel van dokter voor het Volk Dirk Van Duppen

op een handige manier onder je vrienden, buren, collega's ...bekend

te maken. Op vier kantjes wordt uit de doeken gedaan hoe de

farmaceutische industrie aan de haal gaat met het geld van de patiënten

en de ziekteverzekering. En ook hoe ze daar in Nieuw-Zeeland komaf

mee hebben gemaakt. Hetzelfde geneesmiddel kost daar tot 50, soms

90 procent minder dan bij ons.

Alleen komt het er nu op aan dat schitterende voorstel bij ons erdoor te krijgen.

Het voorstel krijgt overal steun, zoveel dat andere politieke partijen zich haasten

om een graantje mee te pikken van het succes dat Dirk Van Duppen in

brede kringen oogst.

De PVDA steunt de petitieactie Geneeskunde voor het Volk (al bijna 25.000 handtekeningen!). En ze is ook heel blij dat organisaties als de KWB (Kristelijke Werknemersbeweging) en de Landelijke Bediendecentrale zich daar eveneens met hart en ziel voor inzetten.

Wat kan jij doen? De folder helpen verspreiden, de petitie laten ondertekenen, het boek voorstellen en verkopen, aan je organisatie vragen Dirk Van Duppen uit te nodigen voor een conferentie... Neem daarvoor contact op met 02 50 40 112 of mail naar pvda@pvda.be of surf naar www.pvda.be voor meer informatie over deze campagne.

Stuur minister Demotte een kaartje (actie van KWB)

Om minister Demotte te overtuigen om een wet te maken voor openbare aanbesteding van geneesmiddelen heeft de KWB een nieuwe actievorm bedacht. Vanaf nu zal de minister elke dag massaal veel kaartjes in zijn brievenbus krijgen met de vraag om een wetsontwerp klaar te stomen voor openbare aanbesteding van geneesmiddelen. De KWB heeft de ambitie om minister Demotte 20.000 kaartjes toe te sturen.

Wil jij deze actie ondersteunen en zelf kaartjes sturen naar de minister? Je kan bij de KWB pakketjes van 10 wenskaarten bestellen (met de postzegels al bijgevoegd). Stort 5 euro op rekeningnummer 777-5921713-36 met vermelding KWB-actie geneesmiddelen en je krijgt je pakketje(s) thuis opgestuurd. Je kan ook telefonisch kaarten bestellen bij Chris Vanschel op

02-210.88.14 of via chris.vanschel@kwb.be .

 

 

Het boek " De cholesteroloorlog.

Waarom geneesmiddelen zo duur zijn "

van Dirk Van Duppen is verschenen bij

Uitgeverij EPO

bevat 264 blz. en kost 17 euro.
Je kan het bestellen via tel. 02/50 40 112

van de PVDA-shop

of op www.pvda.be/shop . U ontvangt

het boek gratis bij een

nieuw abonnement van 1 jaar

op Solidair: bel 02/50 40 112
 

 

 

 

 

Voorstel Dirk Van Duppen krijgt volle wind in de zeilen

Dokter voor het Volk Dirk Van Duppen is niet te spreken

over het besparingsplan waarmee minister Demotte het

tekort in de ziekteverzekering wil wegwerken.

"Zowat iedereen is intussen gewonnen voor de

openbare aanbesteding", zegt hij, "dat moeten we nu

echt doorduwen."

Gaston Van Dyck
01-12-2004

 

Demotte zegt dat hij de farmaceutische industrie 115 miljoen euro wil doen inleveren. Maar hij heeft die onlangs nog voor 300 miljoen euro verhogingen toegestaan! En van die 115 miljoen valt een groot deel ten laste van de patiënt.

Minister Demotte zegt dat hij goedkope medicamenten wil promoten. Is daar iets op tegen?

Dirk Van Duppen. Heel veel, omdat hij dat doet door het referentieterugbetalingssysteem in te voeren en dan is het toch weer de patiënt die meer betaalt. Vandaag betaalt een patiënt voor een geneesmiddel maximaal 15 euro remgeld, ook voor de duurdere. De ziekteverzekering past de rest bij. Demotte wil dat de ziekteverzekering voortaan een vast bedrag terugbetaalt, namelijk evenveel als voor het goedkoopste generisch product van die groep. Nu moet de patiënt de rest bijpassen. Een voorbeeld: de goedkoopste cholesterolverlager kost 60 euro. De patiënt betaalt vandaag 15 euro - het maximum remgeld ­ en de ziekteverzekering de resterende 45 euro. Dat wordt voortaan het referentiebedrag voor alle cholesterolverlagers. Als je huisarts je de dure cholesterolremmer Zocor 40 mg van 123 euro voorschrijft, betaalt de ziekteverzekering die 45 euro terug en draai jij voor de rest op: 78 euro.

Demotte verwacht blijkbaar van de patiënt dat hij kiest voor het goedkoopste medicament. Maar zo werkt het niet: het is niet de patiënt die voorschrijft, maar de arts! Je kan niet van de patiënt verwachten dat hij weet welke medicamenten er op de markt zijn, hoeveel ze kosten en al helemaal niet hoe goed ze werken. Bovendien is de arts-patiëntrelatie een heel delicate vertrouwensrelatie, waarin de patiënt zeker niet de rol van waakhond kan of mag spelen.


Demotte wil de overconsumptie van antibiotica en antidepressiva aanpakken.

Dirk Van Duppen. Hij wil het remgeld voor anti-biotica en voor anti-depressiva verdubbelen. Later heeft hij die maatregel enigszins bijgestuurd. Wie medicamenten neemt voor een zware depressie zou minder betalen, de anderen meer. Idem voor de antibiotica. Maar hoe zal hij dat onderscheid maken? Ik zie geen andere manier dan langs de paperasserij van een terugbetalingsaanvraag en de goedkeuring van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. En als een arts of patiënt die omslachtige procedure niet ziet zitten, zal de patiënt toch weer de helft van de publieksprijs moeten betalen.

Demotte zegt dat hij de farmaceutische industrie 115 miljoen euro laat betalen.

Dirk Van Duppen. Maar hij verzwijgt wel dat hij die sector onlangs nog 300 miljoen euro opslag heeft gegeven! En van die 115 miljoen besparingen op geneesmiddelen, valt een groot deel niet ten laste van de industrie, maar van de patiënt. Dertig miljoen euro komt bijvoorbeeld van het invoeren van dat referentieterugbetalingssysteem, maar zoals gezegd valt dat helemaal ten koste van de patiënt.

De minister blijft dus toch oplossingen zoeken aan het einde van de pijplijn, hij durft het probleem niet aan te pakken bij de bron, bij de farmaceutische industrie.

Wat nu?

Dirk Van Duppen. Het komt er nu op aan met volle kracht door te gaan met de acties en petities voor openbare aanbesteding van medicamenten. Ik blijf daar alsmaar meer positieve reacties over binnenkrijgen. Zelfs het Vlaams Huisartsenparlement heeft zich nu unaniem achter voorschrift op stofnaam gekoppeld aan openbare aanbesteding geschaard: de arts schrijft dan de wetenschappelijke benaming van het geneesmiddel voor en de apotheker het merk dat via een openbare aanbesteding is geselecteerd .

En ook Stevaert pleit op tv en in kranten voor mijn voorstel. Eigenlijk zou ik hem auteursrechten moeten vragen, maar ik ben al content dat ik op zijn eigen website lees hoe een KWB'er hem fijntjes terechtwijst. Hij schrijft: " Op dit ogenblik en de volgende maanden voert de KWB (Kristelijke Werknemersbeweging) hierover een actie om minister Demotte onder druk te zetten iets te ondernemen. Als deze schandalige misbruiken ophouden is er voldoende geld voor de ziekteverzekering. Ook Geneeskunde voor het Volk en de LBC voeren hierrond momenteel een petitieactie. Hoog tijd voor de SP.a om zich hierbij aan te sluiten."

Dat is precies wat er nu moet gebeuren, zoniet is de patiënt opnieuw de dupe.