REEDS 20 JAAR KRINGLOOPCENTRUM SWR !!!!!
Niemand had ooit gedacht dat ons initiatief zoveel bijval zou hebben, wat begonnen was als een hobby is uitgegroeid tot een heel bedrijf, maar nooit is ons doel verloochend : de afvalberg verminderen, minder begoede mensen helpen (materiëel en financiëel), voor werk zorgen aan laaggeschoolden. Het voorbije jaren hebben we een 3010tal mensen financiëel geholpen. We hebben een 5 arbeiders in dienst ( vrijwilligers, enz.....). Het recycleren van niet vervallen medicamenten was ook een activiteit, helaas moesten we dit stoppen omdat de farma industrie vind dat de minderbegoede mensen te weinig kopen, toch willen we terug starten met de afhaling van deze niet vervallen medicamenten. Er zijn teveel mensen die hun noodzakelijke medicatie niet meer kunnen betalen en daardoor nog zieker worden. De VZW gaat het nodige doen om een vergunning hiervoor in orde te maken zodat we de nog op te halen medicamenten kunnen schenken aan de vzw "geneeskunde voor het volk", weer een vorm van recycleren. Wilt u meer weten over de activiteiten die ons centrum organiseerd, neem dan contact op met het nummer 0495/840138 en vraag naar Roger
.