Welkom.
verkoopsruimte.
route.
Links.
De Wigwam.
contact.

© 2009 Kringloopcentrum SWR

S.W.R. = Solidariteitswerken & Recyclage kringloop

* Bijna 21 jaar geleden gestart door een 4-tal personen die het niet meer konden aanzien dat op de tonnen afval, meer en meer instanties en personen zich proberen te verrijken ten koste van de staat (wij dus).

* De VZW kreeg als doel mensen te helpen, ze bewust te maken dat niet zij, maar de fabrieken de afvalberg produceren, dat de huidige maatschappij de in de hand gewerkte gewoonten moeten veranderen.

* De opzet van het kringloopcentrum is de afvalberg en de milieutaksen verminderen. Dit kunnen we zelf in de hand houden, maar wat met het helpen (financieel) van de minder begoede mensen, hoe zat het daarmee?

* Wel, het centrum mag er fier op zijn,dat ze nu na bijna 21 jaar  reeds een 3010-tal personen of gezinnen financieel tegemoet komt, deze personen krijgen het geld van hun goederen terug, mits een kleine bijdrage voor onze kosten.

* Ook organiseren wij jaarlijks tal van steunaktie's voor groepen of volkeren die leiden onder de steeds maar drijgende invloed van de overheersende klasse die de wereldvrede in het gedrang brengen, en zodoende niet kijken naar de bewoners van die gebieden.
Jaarlijks hebben wij onze akties:
Paasaktie: paaseieren-verkoop waarvan de opbrengst gaat naar de gezondheidscentra gesteund door het Cubaanse volk.
Kerstaktie: speculaas-verkoop voor het gezondheidscentra van het Cubaanse volk.

* Het centrum werkt momenteel met een 5-tal vrijwilligers, VRIJWILLIGERS  en langdurig werklozen die op familiale basis meehelpen tot het succes van de vzw.

* We mogen ook niet vergeten, het belang van het publiek en de kopers van de goederen, zonder deze mensen was het niet mogelijk van enig succes te spreken.

* Nieuw: Iedere openingsdag, koffiebar. Bij een kop koffie de gebeurtenissen van de voorbije week bespreken.

We mogen dan ook fier zijn dat het aantal jaarlijks toeneemt. In 2000 mochten wij ± 32.000 mensen begroeten in onze hal. In 2001 is er een stijging van bijna 10%: ± 36.000 bezoekers. In 2005 steeg het aantal naar ± 59.000 bezoekers, een stijging van 62%. Dit wordt volgens ons mogelijk gemaakt door het aanbod in de winkel en de mentaliteit die er heerst.

Zo brengt het centrum ook alles in de winkel dat nog enigszins kan gebruikt worden. Wij vinden als je niets laat zien, kan je niets verkopen. Wij gaan ervan uit dat iedereen moet kunnen kopen, geen achterhouden van bepaalde stukken voor eventuele kopers. 'Iedereen gelijk' is het motto en als het dan toch niet verkocht geraakt, zijn er nog andere mogelijkheden: gebruiken voor andere doelen, als onderdelen enz.